Nauka online - wszystko o ciele człowieka

UKŁADY- SZKIELET

Szkielet jest podporą całego organizmu. Zbudowany jest z 206 pojedynczych kości połączonych ze sobą różnymi rodzajami stawów. Wielkość i kształt kości zależy od ich umiejscowienia i funkcji, jaką odgrywają w funkcjonowaniu całego organizmu. Największa - kość udowa ma około 50 centymetrów długości a najmniejsza kosteczka ucha środkowego –strzemiączko-zaledwie 2,6 milimetra długości. Kości można podzielić na kilka grup. Pierwsza, to kości długie i są to kości kończyn górnych i dolnych oraz palców; druga, to kości krótkie i są to np. kości nadgarstka w ręce i kości stępu w stopie; trzecia grupa kości to kości nieregularne np., kości twarzoczaszki; i czwarta grupa to kości płaskie takie jak np., żebra czy łopatki. Ruchomość poszczególnych kości zależy od ich połączeń z innymi, czyli od stawów i mięśni nimi poruszających. Szkielet mężczyzny i kobiety różni się nieznacznie. Np. miednica mężczyzny jest dłuższa i węższa, lepiej przystosowana do dźwigania ciężarów (zbudowana z mocniejszych kości) a miednica kobiety jest szersza przystosowana do rodzenia dzieci, co ma odzwierciedlenie w wyglądzie zewnętrznym kobiece biodra są szersze niż mężczyzny


Zobacz też

Nerki

Nerki to filtr organizmu. Oczyszczają i utrzymują w równowadze krew i inne płyny. Usuwają toksyczne produkty przemiany materii i dzięki nim po wypiciu człowiek nie puchnie jak balon. Nerki za pomocą warstwy tkanki łącznej są przymocowane do ścian brzucha. Są rozmieszczone po obu stronach kręgosłupa tuż za żołądkiem i wątrobą. Wypełnione są krwią dostarczoną przez dużą tętnicę nerkową. Gdy krew przepływa przez nerki wyodrębniane są z...

Krew

KREW płyn życia…serce pompuje je bezustannie od chwili narodzin aż do ostatniego oddechu…dorosły mężczyzna ma jej około 5 litrów, kobiety trochę mniej. Krew roznosi po całym organizmie tlen i substancje odżywcze i zabiera szkodliwe odpady przemiany materii. Trzecia funkcja krwi to funkcja obronna: krew niszczy intruzy, które wtargnęły do organizmu (bakterie i inne zarazki). Około 45 % objętości krwi to wyspecjalizowane różnorakie komórki spełniające różne...

Serce

Serce to najważniejszy organ w ciele żywego organizmu. Jest to bardzo wydajna pompa pompująca życiodajną krew, która odżywia, oczyszcza i broni organizmu przed intruzami. Dźwięk bijącego serca to zamykanie zastawek, aby uniemożliwić krwi zmianę kierunku. Cykl pracy rozpoczyna się od pierwszego uderzenia: przedsionki napełniają się krwią, zastawki są...

prace licencjackie - pisanieprac-24.pl pisaniezaciebie.pl - pisanie prac magisterskich

Copyright @ 2010-2011 - adres strony http://www.studioplatyny.pl/